Пьесалар: “Алтын iнге”, “Кӱн Тайҷы”.

0
1040

“Алтын iнге” (тадарлап); (pdf)

“Алтын інге” (орыстап); (pdf)

“Кюн Тайши” (орыстап паза тадарлап); (pdf)