Пiрсӧстiгчоох (“пiрсӧстiгчоох” – наа жанр)

0
998

ХакастiлiнденааниметӧстепсаларғапiрдеесидiкнимесаАмкӧрiңерпудаапазығларизерiзiн:иңузунтiлбiреезегестернiиңузунсӧстернеңпазарғасаладаңдаасидiксiнминчечипукiзi!Алаамдырыңнылавключатьполыбысипсёсинужегенийзiңпотомучтохоослитературадазакончоғылхайдиортапазарғаалайсабапазарға.Главноепасчазыңпасчазыңпасчазыңпасчазыңиалииңнысалбаңнатчазыңпiдiрлераймағынааинтернеткехайдағпасханоосинандаалаамдырыңныалайхыйғааңныкиресухчазың(алайсухполбинчазың)олохсайттарға(алайчаҷынкинделергетожпiрдеепасхазычоғылтакто).потисинуженаагенийзiң:патамучтопудаапасханнимеезакончоғыличохполар!кхех!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©