Наа тiллер ӱгренҷеенеңер: хосчам татар тiлiн!

0
966

Сағынчам тiллер ӱгренҷее полған на кiзее ол иң хынығ чуртас оңдайы. Ол сағыс чииттең сығара чадын пирбеҷең. Амды ӱгрен сыхтым тiллер аймағын! Идiп алдым сайт! Пӱӱн позымныы блогымда пӧгiнчем азып аларға татар тiлiн… WordPress теен программа ол тiлге тiлбестел парған. Анзы хандыра!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©