Кӱчен Ай Чарых Сайын кӧзiдии…

0
939
Кӱчен Ай Чарых Сайын кӧзiдии...
Кӱчен Ай Чарых Сайын кӧзiдии...

3 ноябрьда 2017 чылда Кӱчен Ай Чарых Сайын кӧзiдии чонға чарлал парған. Амды тимненiстер парча. Мағаа анда араласчаң оңдай пол парды. Пӱӱнгi ойыннар изерiзiн кӧрглир тимненiзiне килгенде, анда кӧзiдiг изерiзiне ӧнетiн чаҷыннар тимнеп саладырлар. Кем кемнiң соонаң анда алай иркiнiне сығары чарлал парған ӧнетiн тимнег пiчиинде…

Аны мағаа Кӱчен Ай Чарых Сайын читiр пирген. Мин дее аны чонға сығара амды тарадыбызарға чараттым. :)

Кӧр кӧрiңердек кем кемнiң соонаң анда ыр-сарын салар. ;)

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©