Кӱчен Ай Чарых Сайын чайаачы чуртазы алай ба “Кӧгмен” ойыннар изерiзiн салғаны…

0
977
Вячеслав Кученов, Кӧгмен
Вячеслав Кученов, Кӧгмен

Слава Кученовтаңар хысхаҷахти чоохтаза, аны Хан Тигiр таңмалығ кiзiлер аразында адирға кирек. Киҷее аның паза пiр ойыннар программазы полған. Анда кӧзiдiге сығарылған сарын-теелбектер изерiзiн сiрер программкада кӧрчезер. Мин зе суурылған хай-пiрсi сарыннарын сығар пирим – концерт пасталғаны:

Кӧгмен программазы. Слава Кученов.
Кӧгмен программазы. Слава Кученов.
Кӧгмен программазы. Слава Кученов.
Кӧгмен программазы. Слава Кученов.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©