Кӧрiг = видео

0
1042
Евгений Улугбашев
Евгений Улугбашев

Кӧрiг” теенiнiең тузаланарға килiспеен, аннаңар сӧсчi  син орыны хоостыра чарлаҷаң оңдай пар: “кӧрiг” сӧстiң тузазын орыс тiлiне кiр парған “видео” теенiнең палғалыстырыбызарға. Андағ оңдайның пас саларға чарир, кӧзiдiмге алза, пiди: ютуб каналның кӧрiглерiнде (видеоларында) хакас сарыннарын таап аларға чарир илееде. 

Кӧзiдiмге алза, Евгений Улугбашевтiң кӧрiг (видео) изерiзiн:

Евгений Улугбашев
Евгений Улугбашев

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©