Хурлух = магазин с патронами от огнестрельного оружия

  0
  113

  хурлух

  Хурлух – амғы тиріглерде тузаланчатхан автоматтар магазинін іди тирге чарир.
  “Хурлух” теен сӧс алыптығ нымахтарда соғаннарны пірге тутчатхан ӧнетін суғынҷах.
  Аннаңар, аны хоостыра пірге туда, пірге чыылған патроннарны пір хурлухха чыылдыра туханы тізе, хакас чонның кибірі хоостыра, наа таңмазы пілдірте полар.

  Хурлух – ухтарны пірге чыындыра тутчахан ӧнетін сухчатхан орын (суғынды).

   

  НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

  Ӱндезииңерні пас пиріңер!
  Адыңар мында пас пиріңер

    

  доступен плагин ATs Privacy Policy ©